Deze pagina is het laatst aangepast op 21/09/2020.

Dit auteursrecht is een onderdeel van de algemene voorwaarden en is verbonden met het privacy beleid.

Atraxion streeft naar een fantastische gebruikerservaring. Daarom bieden we je een moderne, snelle en gebruiksvriendelijke webshop.

Om dit te realiseren, werken we voortdurend aan de webshop. Wij maken geen gebruik van specifieke “verkoopssoftware” van anderen, zodat we een gebruiksvriendelijk product op maat kunnen aanbieden.

Daartegenover staat natuurlijk een grote investering. Het is dan ook logisch dat we deze investering beschermen, vooral in het belang van onze klanten. Deze pagina licht toe welke bescherming er van toepassing is op de webshop.

Eigendom en algemeen auteursrecht

Onder "webshop" verstaan we het geheel van (niet-limitatieve opsommingen):

hierna samenvattend "informatie" genoemd.

De webshop is eigendom van ATRAXION. en wordt in haar totaliteit beschermd door het auteursrecht. Tenzij anders vermeld behoren alle rechten op informatie die u op deze webshop aantreft, toe aan ATRAXION. Dit geldt zowel voor atraxion.com als alle sub-domeinen en pagina's, bijvoorbeeld https://www.atraxion.com en https://catalogues.atraxion.com, en https:// (=SSL) varianten ervan.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging of reproductie op welke wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door ATRAXION.

Het linken naar de webshop en haar pagina's is toegestaan. We vragen wel dat u in ruil ons hiervan op de hoogte stelt.

Gebruik van de website

Het is niet toegelaten om de website op een andere manier te gebruiken dan manueel, met een gewone legitieme browser. Evenmin mogen er scripts gebruikt worden om de werking van de webshop te omzeilen en de webserver van Atraxion zelf te ondervragen of informatie te sturen naar de webshop.

Gebruik van code en stylesheets

Onze webshop maakt gebruik van stylesheets en javascript. Tenzij anders vermeld, zijn deze bestanden eveneens beschermd onder het auteursrecht van ATRAXION. Het is niet toegelaten deze bestanden te decoderen, kopiëren of verspreiden, of de functies na te bouwen met behulp van reverse engineering methodes. Deze bestanden mogen enkel gebruikt worden in de context van de webshop zelf, met name door middel gewone legitieme browsers.

Gebruik van informatie

ATRAXION investeert veel tijd en geld om steeds correcte, volledige en duidelijke informatie over artikels en voertuigen te presenteren. Daarom is het logisch dat deze informatie enkel bestemd is voor de doelstellingen van de webshop. 

Het is niet toegelaten om artikel- of voertuiginformatie voor andere doeleinden te verzamelen en te gebruiken.

Crawlers en andere zoekmethoden

Het is niet toegelaten om met behulp van geautomatiseerde systemen informatie te vergaren van de webshop. Evenmin mag men zelf informatie vergaren voor andere doelstellingen dan waarvoor de webshop is gebouwd, te weten om geïnteresseerde (potentiële) klanten te begeleiden bij en te informeren omtrent de aankoop van producten.

Zo mogen er geen scripts gebruikt worden om alle artikels of een groot deel van de artikels te zoeken, of deze informatie te laten vergaren door ingehuurde werkkrachten. Hetzelfde geldt ook voor voertuiginformatie en gelijk welke andere vorm van informatie.

Uitzondering is het legitiem crawlen van zoekmachines zoals Google, Bing of Yahoo.