Deze pagina is het laatst aangepast op 26/01/2016


Dit auteursrecht is een onderdeel van Algemene voorwaarden en is verbonden met het Privacybeleid.


Atraxion streeft naar een fantastische gebruikerservaring. Daarom bieden we je een moderne, snelle en gebruikvriendelijke webshop.


Om dit te realiseren, werken we voortdurend aan de webshop. Wij maken geen gebruik van specifieke verkoopssoftware van anderen, zodat we steeds het beste en meest geschikte kunnen blijven bieden.


Daartegenover staat natuurlijk een grote investering. Het is dan ook logisch dat we deze investering beschermen, vooral in het belang van onze klanten. Deze pagina licht toe welke bescherming er van toepassing is op de webshop.

Eigendom en algemeen auteursrecht

Onder "webshop" verstaan we het geheel van:


hierna samenvattend "informatie" genoemd.


De webshop is eigendom van Atraxion, valt dus ook onder auteursrecht en is daardoor beschermd. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie die u op deze webshop aantreft, bij Atraxion. Dit geldt voor atraxion.com en alle subdomeinen en pagina's, bijvoorbeeld https://www.atraxion.com en https://catalogues.atraxion.com, en https:// (=SSL) varianten ervan.


Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Atraxion.


Het linken naar de webshop en haar pagina's is toegestaan. We vragen wel dat u in ruil ons hiervan op de hoogte stelt.

Gebruik van de website

Het is niet toegelaten om de website op een andere manier te gebruiken dan manueel en met een gewone legitieme browser. Evenmin mag je scripts gebruiken om de werking van de webshop te omzeilen, en de zo webserver van Atraxion zelf te ondervragen of informatie te sturen naar de webshop.

Gebruik van code en stylesheets

Onze webshop maakt gebruik van stylesheets en javascript. Tenzij anders vermeld, zijn deze bestanden eveneens beschermd onder auteursrecht. Het is niet toegelaten deze bestanden te decoderen, kopiëren of verspreiden, of de functies na te bouwen met behulp van reverse engineering methodes. Deze bestanden mogen enkel gebruikt worden in de context van de webshop zelf, met name door middel gewone browsers.

Gebruik van informatie

Atraxion investeert uiterst veel om steeds correcte, volledige en duidelijke informatie over artikels en voertuigen te presenteren. Daarom is het logisch, dat deze informatie enkel bestemd is voor de doelstellingen van de webshop.


Het is niet toegelaten om artikel- of voertuiginformatie voor andere doeleinden te verzamelen en te gebruiken.

Crawlers en andere zoekmethoden

Het is niet toegelaten om met behulp van geautomatiseerde systemen informatie te vergaren van de webshop. Evenmin mag men zelf informatie vergaren voor andere doelstellingen dan waarvoor de webshop is gebouwd, met name de interesse als klant of potentiële klant in de aankoop van producten.


Bijvoorbeeld mag je geen scripts gebruiken om alle artikels of een groot deel van artikels te zoeken, of ingehuurde werkkrachten deze informatie laten vergaren. Ditzelfde geldt ook voor voertuiginformatie en gelijk welke andere vorm van informatie.


Uitzondering is het legitieme crawlen van zoekmachines zoals Google, Bing of Yahoo.