Deze pagina is het laatst aangepast op 21/09/2020.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van ATRAXION. Het maakt integraal onderdeel uit van de algemene voorwaarden van ATRAXION en is verbonden met de tekst m.b.t. het Auteursrecht. Dit privacy beleid dient dan ook samen te worden gelezen met deze twee teksten.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen.

Op deze pagina laten wij u weten welke gegevens wij verzamelen als u onze webshop gebruikt, waarom wij deze gegevens verzamelen en hoe wij hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

U dient zich ervan bewust te zijn dat ATRAXION niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. 

Door gebruik te maken van deze webshop geeft u aan het privacy beleid van ATRAXION te accepteren.

ATRAXION respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

ATRAXION verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring. Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u bij ons terecht op het telefoonnummer +32 3 870 80 90 of via e-mail op het e-mailadres [email protected].

Wat zijn persoonsgegevens?

Onder persoonsgegevens bedoelen wij gegevens die jou identificeerbaar maken, zoals jouw e-mail adres, naam, adres...

Rechtsgrond(en) van de verwerking

ATRAXION verwerkt persoonsgegevens steeds overeenkomstig artikel 6.1. van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, in het bijzonder op basis van een van de volgende gronden: 

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken.

Welke persoonsgegevens verwerken we (verwerkingsdoeleinden)?

ATRAXION gebruikt uw persoonsgegevens enkel in het kader van haar verkoopactiviteiten. Meer in het bijzonder worden persoonsgegevens verzameld en verwerkt in het kader van:

Bepaalde gegevens worden uitsluitend voor administratieve doeleinden verzameld. Deze gegevens hebben een ondersteunende functie en worden bijvoorbeeld gebruikt voor de verdere administratieve afhandeling van bestellingen.

Andere gegevens zijn veeleer van technische aard en worden verzameld met het oog op de verdere afhandeling van geplaatste bestellingen. Te denken valt bijvoorbeeld aan jouw gebruikersnaam en e-mailadres. Zo zullen er eveneens gegevens worden aangewend om concrete hulp te kunnen bieden wanneer je problemen ervaart met jouw browser, computer of netwerk bij het gebruik van onze webshop.

Wij bewaren ook jouw IP-adres en de communicatie tussen jouw browser en de webshop. Daarmee kunnen wij de webshop per land afstemmen, en kunnen wij ondersteuning bieden bij problemen. Eveneens geeft dit ons de mogelijkheid om verdachte activiteiten van anonieme gebruikers te analyseren en blokkeren.

Wanneer je niet ingelogd bent, zijn de genoteerde gegevens alleszins beperkt tot het IP-adres en de communicatie met de webshop.

Waarom gebruiken wij persoonsgegevens?

Om je de beste service te bieden. Wij ondersteunen je waar mogelijk bij het vinden van de juiste producten, bij het afhandelen van een bestelling enbij de facturatie en betaling.

Om nieuwe producten of promoties te melden. Wij gebruiken hiervoor mailinglijsten. Je kan je steeds uitschrijven wanneer je een mailing niet wenst. Onder iedere mailing vind je de mogelijkheid om je uit te schrijven.

Om onze dienstverlening voortdurend te verbeteren. Op basis van jouw ervaring en jouw communicatie met de webshop, kunnen wij onze dienstverlening beter op jouw behoeften afstemmen Dit laat ons toe onze dienstverlening verder te optimaliseren naar de toekomst toe.

Omdat je geen nummer bent bij ons. Wij streven naar de hoogste graad van tevredenheid van onze klanten. Daarom gaat ATRAXION voor een uitgesproken persoonlijke aanpak, ook via onze webshop. Wij gebruiken daarom graag jouw e-mailadres en naam om rechtstreeks met jou te communiceren.

Het is mogelijk dat wij deze berichten bewaren, zodat wij jou beter kunnen ondersteunen.

Wij zijn geen anoniem bedrijf met een anonieme webshop.

Onze medewerkers zijn altijd persoonlijk bereikbaar om je te helpen. Hoe garanderen wij jouw privacy?

Alle gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van ATRAXION of die van een derde partij. Paswoorden slaan wij enkel versleuteld op en kunnen wij zelf nooit achterhalen.

Wij geven of verkopen geen persoonlijke gegevens aan derden, tenzij dat door de wet of ten gevolge van een juridische uitspraak vereist is.

Wij volgen uiteraard de Europese wetgeving en Belgische privacy wetgeving zeer strikt op.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klanten- en orderbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding).

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

U heeft een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. U kan te allen tijde verzoeken om uw persoonsgegevens gratis in te kijken en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar maken tegen de verwerking ervan op basis van artikel 6.1 (e) of (f).

Bovendien heeft u het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van uw persoonsgegevens te bekomen en uw persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Om bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt u gevraagd om:

Vervolgens zal u gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens.

Reclame en direct marketing 

U zal slechts reclame ontvangen wanneer u hiermee voorafgaandelijk heeft akkoord verklaard.Mailings, nieuwsbrieven e.d. die reclame bevatten, zullen dus enkel naar u verzonden worden nadat u uw toestemming hiertoe heeft gegeven (opt-in).

U heeft bovendien het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Cookies

De webshop maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst). Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren. Deze cookies bevatten dan ook enkel een referentie zonder betekenis, de werkelijke gegevens bewaren wij om veiligheidsredenen altijd op de server.

Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de webshop gebruikt, om rapporten over de webshop-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot webshop-activiteit en internetgebruik.

De meeste browsers zijn zo ingesteld dat zij cookies te accepteren. Je kan dit veranderen, zodat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of u kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies zelfs niet worden geaccepteerd (via de help-functie van uw browser). Zonder cookies is het evenwel enkel mogelijk om de webshop anoniem te gebruiken. Wij moeten immers weten dat je in de shop aangemeld bent via jouw browser. Houd er rekening mee dat als u geen cookies wenst te accepteren, bepaalde grafische elementen ook niet correct zullen verschijnen, of bepaalde applicaties niet naar behoren kunnen worden gebruikt.

Google Analytics

Om zuiver statistische redenen en op volledig anonieme basis gebruiken wij Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om onze website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. Aan de hand van Google Analytics kunnen wij de webshop dus verder analyseren en verbeteren, eventuele fouten oplossen en de snelheid van de webshop constant in het oog houden.

GDPR

Door akkoord te gaan met ons verkoopcontract geeft u ATRAXION BV de toestemming uw persoonsgevens te gebruiken en te verwerken, ook na de beëindiging van de verkoopovereenkomst. Deze gegevens zijn namelijk essentieel voor onze verkoopadministratie. ATRAXION verbindt zich ertoe uw privacy te respecteren bij de verwerking en aanwending van uw persoonsgegevens conform de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de General Data Protection Regulation (GDPR) van 4 mei 2016.